top of page

Plagemann, Carl Gustaf (1805-1868): Schackspelare i Leamington, Warwickshire, 1855.

 

Akvarell, baserad på ett trästick i The Illustrated London News, 1855. Signerad med initialer: ”C.G.P.” 13 x 24,5 cm. (dagermått). Smärre skador, fäst på kartong.

 

Proveniens & litteratur: Thulins antikvariat, Stockholm, Katalog nr 18 (Originalteckningar och akvareller samt böcker illustrerade av svenska konstnärer, Stockholm [1951]), s. 51 (nr. 230), avbildad. Herrarna var här ännu inte identifierade, och bilden uppgavs framför allt vara dräkthistoriskt intressant med tanke på de brokiga kravatterna.

 

Beträffande bildens teknik uppger katalogen: ”Figurerna sannolikt porträttbilder och utförda i en miniatyrartad teknik, som föranlett gissningar på ett litografiskt underlag. Efter särskild undersökning på Nationalmuseum visar sig detta emellertid icke vara fallet”.

 

Denna berömda schackbild trycktes ursprungligen i The Illustrated London News 1855 som en svartvit xylografi, och var i sin tur baserad på fotografier av de sju herrarna. Plagemann utförde denna akvarell av motivet ungefär samtidigt (senast 1868), rimligen med tidskriften som förlaga, och har bl. a. försett männen med färgglada mönstrade kravatter. Att det rör sig om en akvarell, och inte ett övermålat tryck, framgår bl. a. av den granskning på Nationalmuseum som antikvariatkatalogen från 1951 hänvisar till, och att schackbrädets vinkel skiljer sig en aning.

 

En akvarell från pionjäråren för schackspelets organisation på 1850-talet, och som avbildar så pass kända schackpersonligheter, måste betraktas som en raritet.

 

Bilden av sju schackspelare i Leamington i Warwickshire 1855 är berömd och ofta reproducerad. Mötet ägde rum i slutet av juni 1855 och kallas ibland ’kongress’ - enligt vissa uppgifter skall British Chess Association ha grundats vid detta tillfälle. Arrangör var Rosario Aspa (1827-1905), en italienare från Sicilien som bosatt sig i Leamington 1846 (The Leamington Society Newsletter, december 2006, online). Aspa hade blivit en rätt framstående medborgare i staden och mångsysslade som både musiker, tonsättare, konstnär, amatörfotograf och skicklig schackspelare. Han räknade många välkända spelare bland sina vänner och vid detta möte i hans hemstad tävlade tre engelsmän i lag mot tre utländska spelare. Det utländska laget vann det första av tre dagslånga partier medan de följande blev oavgjorda.

 

De sju männen runt bordet är inte vilka som helst: Från vänster till höger sitter Johann Löwenthal (ungersk professionell schackmästare bosatt i England), Jules Arnous de Rivière (tidens främsta franska spelare), Marmaduke Wyvill (engelsman, andrapristagare i den första internationella turneringen 1851), Ernest Falkbeer (österrikisk schackförfattare och spelare), Howard Staunton (legendarisk engelsk schackpersonlighet och spelare, initiativtagare till den första internationella schackturneringen 1851 och ansvarig för utformningen av de ännu använda standariserade schackpjäserna), Lord Lyttelton (välbärgad schackmecenat, ordförande för mötet 1855) och Hugh Alexander Kennedy (engelsk schackmästare, sjätte plats i den internationella turneringen 1851).

 

I anslutning till schackmötet i Leamington 1855 dokumenterade Aspa deltagarna i fotografier. Det är troligen de tidigaste fotografier av schackmästare som överhuvudtaget tagits (schackspelare fotograferades dock av Fox Talbot redan 1840). De epokgörande fotografierna tycks inte ha bevarats, men de låg till grund för den skickligt konstruerade gruppbilden, en xylografi som publicerades bara någon vecka senare i Illustrated London News (14 juli 1855, s. 44, ”with details of the meeting at Leamington Chess Club on other side”). Rosario Aspa berättade senare själv om händelsen i ett insänt brev till British Chess Magazine (Augusti 1896, s. 331-2), och anger avslutningsvis hur bilden kom till:

 

“In those days I had already become an ardent amateur photographer and, needless to say, I did not let this opportunity go by of securing portraits of so many great chessplayers. A week or two after the meeting, the Illustrated London News gave in woodcuts from my negatives the six players of the match just described, Lord Lyttelton, the president of the meeting, sitting in their midst. I have been told that the portrait of Staunton is the only one known, and in the group Mr Marmaduke Wyvill will be found sitting at his right hand.”

 

Det är denna xylografi - eller trästick med ett annat ord - som svensken Carl Gustaf Plagemann kopierat i föreliggande akvarell, troligen ungefär samtidigt och senast 1868, året för hans bortgång. Omständigheterna kring akvarellen är inte kända, men Plagemann befann sig nära konstmarknaden, var känd som kopist och har troligen utfört sin bild på beställning eller för att saluföra. Han utförde även ett annat grupporträtt i samma teknik föreställande franska officerare vid tältläger (Thulins antikvariat, Stockholm, Katalog nr 18, s. 50, nr. 228).

C. G. Plagemann: Schackspelare i Leamington, Warwickshire, 1855

SKU: 3375
kr6,500.00Price
    bottom of page