top of page

Liljefors, Bruno (Uppsala 1860-1939 Stockholm): Egenhändigt skrivet brev till ”Broder Berg” (Wilhelm Bergh), undertecknat ”Tillgifne vännen Bruno Liljefors”.

 

Odaterat, men skrivet 1891 (från Uppsala, enligt notering på brevets sista rad). 4 sid. i 8:o., linjerat papper, handskriven text på 2 sidor. Spår av vikning.

 

Intressant brev om bl. a. en välkänd Liljeforsmålning som numera finns i Göteborgs konstmuseum, och om ytterligare några målningar som ställdes ut samtigt i Göteborg. Efter några artighetsfraser kommer Liljefors till ämnet, nämligen att fråga ”angående mina försålda kråkor”. Han är pank och barskarapad ”som alltid” och hoppas på utlovade 500 kronor för ”kråkfåglarne mm”. Han är osäker på om han ska vända sig till Fru Fürstenberg eller till utställningen och ber om upplysningar.

 

Målningen ”Kråkor”, målad 1891, ställdes ut i Göteborg samma år. Den väckte stor uppmärksamhet och köptes omedelbart av Pontus Fürstenberg. Liljefors telegraferade hem om det överraskande mottagandet: ”Kråkor sålda innan utst. öppnad. Alla människor rent galna i den” (Lindwall 1960, sid. 48). I katalogen reproducerades bilden med en egenhändig teckning av konstnären. Målningen kom till Göteborgs konstmuseum 1902 som testamentarisk gåva av paret Fürstenberg.

 

I brevet vidtar Liljefors ytterligare åtgärder för att förstärka sin kassa, genom att ange pris på sina ”å utställningen återstående taflor”: ”Orrhöna” (400 kr), ”På hemväg från jagten” (700) samt ”Skärm” (1200).

 

ENGLISH:

 

Liljefors, Bruno (Uppsala 1860-1939 Stockholm): Autograph Letter Signed by the Swedish artist to ”Broder Berg” (Wilhelm Berg), fully signed ”Tillgifne vännen Bruno Liljefors”.

 

Undated, but written in 1891 (from Uppsala, according to the addess given on final line). 4 pp., ruled paper in 8vo, handwritten text on 2 pages. Traces of folds.

 

An interesting letter, in which Liljefors asks about how he should proceed to collect payment for his painting ”Crows”, which after attracting much interest at a Gothenburg exhibition in 1891 had been bought by important collector Pontus Fürstenberg. It was later bequeathed to the Gothenburg Museum of Art, where it remains.

 

Liljefors, who is penniless, tries to add to the success by mentioning the prices of a few more of his paintings at the same exhibition: ”Orrhöna” (”Partridge”, 400 kr), ”På hemväg från jagten” (”Returning from the hunt”, 700) and ”Skärm” (”Screen”, 1200).

Bruno Liljefors: Brev om en målning i Göteborg

SKU: 305679
kr0.00Price
    bottom of page