top of page

[Maynus de Mayneriis]: Inkunabelblad från editio princeps av ’Dialogus creaturarum’ (1480).

 

Gouda, Gerard Leeu, 3 juni 1480. 27,5 x 19,5 cm. Med avslutningen av den tredje dialogen "De stella transmontana" och början av den fjärde, "De hespero et Lucifero / Dyalogus quartus”.

Träsnitt inom enkel ramlinje föreställande två stjärnor, bladet med en stor röd handtextad initial och en mindre samt talrika typografiska accenter textade i rött och blått.

För en svensk läsare är ”Dialogus creaturarum” (Skapelsens sedelärande samtal) liktydigt med den första boken som trycktes i Sverige (1483).

Här föreligger däremot ett blad av den allra första upplagan, tryckt tre år tidigare av den holländske boktryckaren och utgivaren Gheraert (Gerard) Leeu. Han var född i Gouda omkring 1445-50 och dog i Antwerpen 1492. Sin första bok tryckte han i Gouda 1477, där han utgav närmare 70 tryck fram till 1484. Det året flyttade han sin verksamhet till Antwerpen, där han till slut dog för ett knivhugg från en av sina sättare!

Den illustrerade fabelsamlingen "Dialogus creaturarum" tryckte han i flera upplagor, däribland denna 'editio princeps' 1480. Bokens 104 blad innehåller 122 träsnitt som är ovanliga på så vis att de faktiskt illustrerar texten, och inte bara dekorerar sidorna. Goudaupplagan av 1480 följdes tre år senare av Johann Snells stockholmsupplaga.

Även Goudaupplagan är en stor raritet, som endast förekommit vid enstaka tillfällen på marknaden de senaste 200 åren. Kungl. biblioteket i Stockholm, som naturligt nog intresserat sig för allt som har med Dialogus creaturarum att göra, äger visserligen två exemplar, men båda är ofullständiga.

William Morris hade ett exemplar av boken i sitt bibliotek på Kelmscott House. Det såldes efter hans bortgång på Sotheby's 1898, redan då med anmärkningen "Extremely Rare" i katalogen. Exemplaret kom senare till Huntington Library.

Hain-Copinger 6124. Proctor 8920. Campbell 569. Polain 1263. ISTC No. id00159100.

 

ENGLISH:

 

[Maynus de Mayneriis]: Original incunable leaf from the editio princeps of ’Dialogus creaturarum’ (1480).

 

Gouda, Gerard Leeu, 3 June 1480. 27,5 x 19,5 cms.

With the last part of Dialogue no 3 ("De stella transmontana") and the beginning of the fourth: "De hespero et Lucifero / Dyalogus quartus”.

With a woodcut of two six-pointed stars within a single line border, two handwritten initails in red, and several small handwritten typographical adornments in red and blue.

Leaf from the very first edition of a medieval collection of fables, which Dutch printer Gheraert (Gerard) Leeu printed several times from 1480 onwards. In 1483 it was printed at Stockholm by Johann Snell as the first book to be printed in Sweden.

All early editions of the ”Dialogus creaturarum” are extremely rare. William Morris had a copy of the present first edition in his library at Kelmscott House. It was sold at auction after his death, described as "Extremely Rare" in the catalogue already in 1898. It was later acquired by the Huntington Library.

Hain-Copinger 6124. Proctor 8920. Campbell 569. Polain 1263. ISTC No. id00159100.

Blad från Dialogus creaturarum - Gouda 1480

SKU: 3826
kr0.00Price
    bottom of page