top of page

(Sjöberg, Birger) - Peterson, August: Birger Sjöberg, den okände.

 

Stockholm, Natur och kultur, 1944. 8:o. 428 sid. + porträtt.

 

Vackert mörkrött halvfranskt band, ryggen med upphöjda bind och linjedekor i guld, omslagen och främre skyddsomslaget medbundna, övre guldsnitt (Albert Bonniers privatbokbinderi). Fint skick.

 

Innehåll: ”Den okände Birger Sjöberg”, ”En stockholmsfamilj i Lilla Paris”, ”En femårig aktör. Skolgosse, diktare och drömmare”, ”Fotograflärling. Frän. Shakespeare. Stockholmsspringpojke. Bellman”, ”Typograflärling, gitarrvirtuos, tapethandelsbiträde. Fröding, Strindberg. Frida. På Axvalla hed”, ”En stockholmsjournalist med hjärtat i Vänersborg. Ett livsavgörande ord”, ”Stämplad av livet. Ett oläkligt sår. Ett barn blir moderlöst”, ”I världskrigets skugga. Faderlös. En stor skald födes”, ”Fridas bok”, ”Resa till Frankrike och Spanien. Fridas bok blir svenska folkets”, ”Mera om Fridas bok. Något om Birger Sjöberg och musiken”, ”På Eriksgata med Frida. Kvartettens år”, ”Kriser och Kransar växer fram”, ”Birger Sjöberg och William Shakespeare. Samt ett par andra”, ”Vad som kunde ha stått i Kriser och Kransar”, ”En av skaldernas irritabla släkte. Tre romaner som sprängdes”, ”Martyr. Misärens spöke. Hybris. Pekoralist med örnvingar. Självstraffare”, ”Lågans sista flämtning. Ett gäckat förnyelselöfte”, ”Epilog”.

 

Förlagets ganska pompösa reklamtext: ”Detta är den första uttömmande biografien över Birger Sjöberg, den store visdiktaren och trubaduren, som blivit jämförd med Bellman och vars visor sjungas över hela Norden. I sin senare produktion visade han de mest skiftande och oväntade sidor och framstår som en av de rikast facetterade och mest fascinerande diktare vårt land frambragt. En sådan skaldebegåvning måste ha sin grund i en ytterst rik och starkt utpräglad personlighet, som ovillkorligen måste locka till närmare kännedom om människan Birger Sjöberg. Liksom fallet var med Bellman har hans liv varit föremål för en livlig och i mycket missvisande legendbildning. Särskilt frikostigt har folkfantasin lekt med frågan om vem hans flitigt besjungna Frida var. Det inte minst förtjänstfulla hos föreliggande verk är att vederhäftiga svar lämnas på sådana frågor. Den framstående kännaren lektor August Peterson har här med utnyttjande av nytt material och en mängd litterära upptäckter ställt Birger Sjöberg, sådan han var, livslevande för våra ögon. Författaren framlägger sina ofta förbluffande resultat på ett klart och lättfattligt språk som gör biografin till en angenäm och underhållande läsning för envar”.

 

ENGLISH:

 

(Sjöberg, Birger) - Peterson, August: Birger Sjöberg, den okände.

 

Stockholm, Natur och kultur, 1944. 8vo. 428 pp. + portrait.

 

Very attractive contemporary half dark red morocco, spine with raised bands, wrappers and front panel of dustjacket bound in, top edge gilt (Albert Bonniers privatbokbinderi). Very fine.

Birger Sjöberg, den okände

SKU: 5233
kr0.00Price
    bottom of page