top of page

Nordqvist, Nils: Berömda boktryckare. 1-2.

 

Stockholm, Sällskapet Bokvännerna, 1954-61. 8:o. 268; + 310 sid. Illustrerade i texten. Med register. Textens avsnitt tryckta i olika typsnitt för att passa respektive kapitel.

 

Författarens exemplar. Två volymer, utomordentligt påkostat bundna i guldornerade helmarokängband, ryggarna med upphöjda bind, pärmarna med enkel yttre ramlinje samt förgylld dekor i hörnen, helt guldsnitt, breda inre denteller ([Olof Degerstedt], Nordiska bokhandelns bokbinderi, Stockholm). Exlibris: Nils Nordqvist. I skinnskodda skjutfodral.

 

Andra delen med ett löst bifogat blad ur en Livre d’Heures från tidigt 1500-tal, tryckt i rött & svart och med färglagda initialer (ilagt vid illustrationen på sid. 52).

 

(Bokvännens bibliotek, 20 & 55.) Om bl. a. Gutenberg, Aldus Manutius, Kretsen kring Garamond (Tory, Étienne, de Colines, Vascosan, Badius, Dolet), Plantin, Elzevir, Baskerville, Bodoni, Triumviratet i Basel (Froben, Erasmus, Holbein), Triumviratet i Lyon (Granjon, Salomon, de Tournes), Fournier, Didot och Ibarra.

 

En tredje del utkom 1967, och slutligen ”Berömda svenska boktryckare” 1972.

 

ENGLISH:

 

Nordqvist, Nils: Berömda boktryckare. 1-2.

 

Stockholm, Sällskapet Bokvännerna, 1954-61. 8vo. 268; + 310 pp. Illustrated in text. With index. A history of the great printers of the 16-18th centuries, each section printed in an appropriate typeface.

 

The author’s copy. Two volumes, beautifully bound in full morocco richly gilt, all edges gilt, broad inner dentelles ([Olof Degerstedt], Nordiska bokhandelns bokbinderi, Stockholm). Bookplate: Nils Nordqvist. In slipcases.

 

Loosely laid in at p. 52 of the second volume is an original leaf from an early 1500s Livre d’Heures, printed in red & black and with hand-coloured initials.

 

(Bokvännens bibliotek, 20 & 55.) With chapters about Gutenberg, Aldus Manutius, the Circle of Garamond (Tory, Étienne, de Colines, Vascosan, Badius, Dolet), Plantin, Elzevir, Baskerville, Bodoni, the Basel Triumvirate (Froben, Erasmus, Holbein), the Lyon Triumvirate (Granjon, Salomon, de Tournes), Fournier, Didot and Ibarra.

 

A third volume appeared in 1967, and finally ”Berömda svenska boktryckare” (Famous Swedish Printers), in 1972.

Berömda boktryckare, författarens exemplar

SKU: 5011
kr0.00Price
    bottom of page