top of page

Barclay, John | Malmborg, Jonas (övers. & utg.): Argenis, på swensko öfwersatt, jämte uttolkningen öfwer dess enkannerliga ändamål och afseende; försedd med nödige anmärkningar och register.

 

Stockholm, Lorentz Ludew. Grefing, 1740. 4:o. [xiv] + 964 s. + 1 graverat porträtt + 1 utvikbar graverad karta. Titeln tryckt i rött & svart.

Textytan genomgående bruntonad, enstaka sidor fläckade. Rikt guldornerat polerat kalvskinnband, helt guldsnitt (G. Hedberg). Ryggen aningen blekt.

Pro Finlandia 842 (exlibris). ("Lyxband av sprängd kalv med bred pärmbordyr, rikt guldornerad rygg, inre denteller och kantförgyllning. Ett makalöst ex. av denna roman, om vilken censorn 1733 sade sig tro 'att icke lätteligen någon annan världslig bok begärligare lärer läsas av ungdomen än denna'").

Ericus Olai Lindeman anses ha påbörjat en svensk översättning av Argenis (1621) redan på 1650-talet; detta är dock den första svenska upplagan av verket.

 

ENGLISH:

 

Barclay, John | Malmborg, Jonas (transl. & ed.): Argenis, på swensko öfwersatt, jämte uttolkningen öfwer dess enkannerliga ändamål och afseende; försedd med nödige anmärkningar och register.

 

Stockholm, Lorentz Ludew. Grefing, 1740. 4to. [xiv] + 964 pp. + 1 engraved portrait + 1 folding engraved map. Title printed in red & black.

First Swedish edition of Barclay’s Argenis in a luxury binding by G. Hedberg (c. 1900). Evenly browned throughout, occasional finger-soiling and a few leaves slightly stained, spine a little faded. Bookplate: Pro Finlandia. Pro Finlandia 842.

There is evidence that Ericus Olai Lindeman began translating Argenis (1621) into Swedish as early as the 1650s. The present Swedish edition is the first, however, and a second, by Johan Ehrenström, followed in 1741.

Argenis, 1740

SKU: 248
kr0.00Price
    bottom of page