top of page

Almquist, Carl Jonas Love, m. fl. | Dahlgren, Carl Fredric (utg.): Opoetisk calender för poetiskt folk. 1822. 1 (Winterhäftet)-2 (Sommarhäftet).

 

Stockholm, Ernst Adolph Ortman, 1821-22. 12:o. [viii] + 1-168, 173-186; + [vi] + 280 sid. Första delen med oregelbunden paginering. De tre musikbilagorna i första delen saknas (som ofta), liksom ett blad med innehållsförteckning i andra delen.

Två pappersband - grått resp. rött - med tryckta originalomslag. Första delen i mycket gott skick trots en liten fläck på bakpärmen och obetydlig lagerfläckning mot slutet, andra delen mera nött, särskilt band / omslag. Namnteckning i första delen (Axel Lewenhaupt, 1822) samt exlibris i den andra (Axel Gabriel Oxenstierna). Från Säbylund.

Vardera häfte inleds med ett substantiellt originalbidrag av C. J. L. Almquist, ”Guldfogel i Paradis” (sid. 3-46 i första delen) och ”Rosaura, Sagan om Behagets wingar” (sid. 1-50 i andra delen).

Kalendern var stockholmsromantikernas försök att motsvara den upsaliensiska ”Poetisk kalender” och innehåller även bidrag av C. F. Dahlgren, Livijn, Lorenzo Hammarsköld och P. A. Sondén. Första häftet utkom till julen 1821, och det andra, som titeln anger, till sommaren. Almquist hade svårt att tillgodose alla önskemål om bidrag till olika publikationer, eftersom han var sysselsatt med Amorina (1822).

 

ENGLISH:

 

Almquist, Carl Jonas Love, and others | Dahlgren, Carl Fredric (ed.): Opoetisk calender för poetiskt folk. 1822. 1 (Winterhäftet)-2 (Sommarhäftet).

 

Stockholm, Ernst Adolph Ortman, 1821-22. 12mo. [viii] + 1-168, 173-186 (irregular pagination); + [vi] + 280 pp. Without the music (as often), and a leaf with a list of contents in the second part.

Two volumes, original printed boards (grey and red respectively), first part very fine despite a small stain to lower cover and insignificant foxing, second part worn (especially binding / spine). Ownership inscription of Axel Lewenhaupt (1822) and bookplate of Axel Gabriel Oxenstierna.

Each of the two volumes opens with a substantial contribution by C. J. L. Almquist (”Guldfogel i Paradis” on pp. 3-46 of the first part, ”Rosaura, Sagan om Behagets wingar” on pp. 1-50 of the second).

Almquist: Opoetisk calender för poetiskt folk, 1822.

SKU: 4622
0,00 krPrice
    bottom of page