top of page

Alle bedlegrannas spegel, eller En ynkeligh och bedröf-weligh Tragædia, om een stålt och högfärdigh Jungfrw / som heet Margaretha, then icke hölt någon ärligh man wara sin lijke uthan wedersakade både en och annan / til thes hon fick behagh til en elaak finne / som henne ömkeligen togh aff daga. Hwilken Tragædia hafwer sigh tildragit uthi Swea Rijke / åhr effter Christi Börd / 1411. Nu nyligen uthi ens Libri igen-funnen / och åttonde resan aff trycket uthgången / åhr 1866.

 

[Kolphon:] Fyratio exemplar tryckta. Stockholm, 1866. P. A. Norstedt & Söner. 12:o. 36 sid.

 

Marmorerat pappersband [G. Hedberg], längsgående ryggtitelfält och förgyllt pärmexlibris för Arvid & Rosa Hernmarck.

 

”Handlingen i denna tragedie sammanfattas redan på titelbladet. Där avslöjas att den handlar om den sköna men högfärdiga jungfrun Margaretha som ansåg sig förmer än ärliga män och därför avspisade den ena friaren efter den andra ’/tils thes hon fick behagh till en elaak Finne/ som henne ömke- ligen togh aff daga’. Efter att prologen lästs fick de tålmodiga åskådarna bevittna hur Jungfrun uppvaktas av den ena hederliga mannen efter den andra. Prästen, Klockgjutaren, Skräddargesällen, Bonddrängen blir dock alla bryskt avspisade liksom den rika Köpmannen och Smeden. För Finnen och hans finska rotvälska faller emellertid Jungfrun för att snart nog inse sitt stora misstag. När hon högeligen klagar över sitt öde blir Finnen arg och sticker ner henne. Epilogus sammanfattar vad varje barn bland åskådarna säkerligen redan förstått: Jungfrun har fallit på sin högfärd och stolthet, förödande egenskaper för en kvinna” (Marika V. Lagercrantz, Litteraturbanken).

 

Se även ”Jungfru Margaretha och Finnen. Språkliga synpunkter på en 1600-talstragedi” av Pirkko Lilius, i Ord och några visor (red. Marianne Blomqvist), Helsingfors 1997, sid. [163]-8.

 

Enligt Klemming (s. 578; jfr. s. 29) var “tredje” upplagan av detta drama (u.o., 1647) i själva verket den första. Den omtrycktes minst 6 gånger innan föreliggande pseudo- eller typfaksimil, begränsad till endast 40 exemplar.

 

ENGLISH:

 

Alle bedlegrannas spegel, eller En ynkeligh och bedröf-weligh Tragædia, om een stålt och högfärdigh Jungfrw / som heet Margaretha, then icke hölt någon ärligh man wara sin lijke uthan wedersakade både en och annan / til thes hon fick behagh til en elaak finne / som henne ömkeligen togh aff daga. Hwilken Tragædia hafwer sigh tildragit uthi Swea Rijke / åhr effter Christi Börd / 1411. Nu nyligen uthi ens Libri igen-funnen / och åttonde resan aff trycket uthgången / åhr 1866.

 

[Colphon:] Fyratio exemplar tryckta. Stockholm, 1866. P. A. Norstedt & Söner. 12mo. 36 pp.

 

Marbled boards [G. Hedberg], gilt monogram of Arvid & Rosa Hernmarck on upper cover. According to Klemming (p. 578; cf. p. 29) the “third” edition of this tragedy (s.l., 1647) was actually  the first. It was reprinted at least six times before the present pseudo- or type-facsimile edition, which was limited to 40 copies.

Alle bedlegrannas spegel, 1/40 ex.

SKU: 622
0,00 krPrice
    bottom of page