top of page

Wetterling, Alexander Clemens (1796-1858): Hästar i verkligheten och på Louvren.

 

RESERVERAD

 

Två blyertsteckningar med hästmotiv. Blad ur en skissbok med egenhändigt skrivna benämningar: ”Louvren d. 10 nov. 1826 / Efter Potter” respektive ”Etude efter naturen”. Osignerade. 15,7 x 18,7 respektive 17,7 x 19,9 cm. Ett blad med påskrift i blyerts a tergo, ”Croquier och esquisser, gjorde i Paris 1826 af A: C. Wetterling †1858”. Monterade tillsammans i gemensam passepartout (bomullskartong) . / Proveniens: Allan Broomés samling. En skissbok från Paris 1826, med noteringar i samma handstil, såldes på Bukowskis 2014 med uppgift om att vissa blad var urtagna sedan tidigare. Boken var dock aningen för liten (16 x 20 cm) för att dessa teckningar ska komma därifrån, och Wetterling hemförde naturligtvis åtskilliga skissblock från sin utländska resa.

 

Den bild som Wetterling kopierade på Louvren är en detalj från ”Två hästar vid ett tråg framför ett hus med halmtak” av den holländske målaren Paulus Potter (1649). De parisiska hästar som Wetterling tecknat ad vivum uppträder i precis samma scen. Det hela är en lek med bilder i tidens smak och vi möter snarlika kontraster - eller brist på kontraster - i litografiska serier av exempelvis Hjalmar Mörner.

 

Alexander Clemens Wetterling hörde (liksom vännen Mörner) till de s.k. ”målande militärerna” under 1800-talets första hälft, en grupp officerare som gjorde sina kanske viktigaste insatser på konstens område. En utmärkt teckningsundervisning ingick nämligen ända till 1873 i kadettutbildningen, och eleverna fick också lära sig rita befästningar och kartor. Wetterling, som redan i sjuttonårsåldern ”erhållit blodsdopet i drabbningarna vid Grossbeeren, Dennewitz och Leipzig” (1813) fortsatte sin militära karriär till kapten vid Svea artilleriregemente och major i armén. Konsten intresserade honom dock mera, varför han med ekonomiskt stöd av sina släktingar begav sig utomlands 1826 för att vidareutbilda sig. Han kom att tillbringa fem år i Frankrike och Italien. Mycket motvilligt återvände Wetterling till hemlandet 1831 efter att ha fått order att inträda i sin militära tjänst. Resten av sitt yrkesliv tillbringade han som lärare i artilleriritning vid Mariebergs artilleriläroverk i Stockholm.

A. C. Wetterling: Hästar i verkligheten och på Louvren - (Reserverad)

SKU: 4425
    bottom of page